מאיה נגרי מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:


בהודעה בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של מאיה נגרי בטל': 09-8356450 או בהודעה בעל פה באחת חנויות מאיה נגרי.

בדואר אלקטרוני, לכתובת shop@mayanegri.com

בפקס שמספרו 09-8356451

או באמצעות הטופס מטה: