תקנון זה בא להסדיר את תנאי המבצעים אותם מקיים אחת לכמה זמן בית האופנה מאיה נגרי. החברה רשאית להפסיק כל מבצע על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

תנאי מבצע 20% הנחה נוספים לחברות הניוזלטר

 • הגדרת המבצע – בית האופנה מאיה נגרי עורכת מבצע שבו תינתן ללקוחות הרשומות לניוזלטר הנחה של 20% הנחה נוספת על ההנחה הרשומה באתר ל-48 שעות על פריטים ספציפיים המשתתפים במבצע והכל בכפוף לתקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה  לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון זכר ו/או רבים.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אלו שתקבענה.
 • תקופת המבצע – החל מיום שישי ה-14.1.22 ועד יום ראשון ה-16.1.22
 • המבצע תקף באתר בלבד על הפריטים המשתתפים בקטגוריות הרלבנטיות מקולקצית החורף, לא כולל נעליים, תיקים, משקפיים, תכשיטים, חגורות, או פריטי OUTLET.
 • אין כפל מבצעים, עד גמר המלאי
 • מדיניות החלפות וזיכויים  - במידה ולקוחה בחרה להחזיר מוצר אחד או יותר מההזמנה, גובה הזיכוי יהיה המחיר אותו שילמה לאחר ההנחה, ולא המחיר שמופיע באתר / בחנות הרשת, בניכוי עלות השליחות.
 • אחריות – בית האופנה מאיה נגרי לא יהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 

תנאי מבצע צעיף מתנה - המבצע הסתיים

 • הגדרת המבצע – בית האופנה מאיה נגרי עורכת מבצע שבו תינתן ללקוחות הרוכשים בחנויות מאיה נגרי, לרבות באתר האינטרנט הטבה של צעיף מתנה בקניית שני פריטים נבחרים מקולקציית החורף והכל בכפוף לתקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אלו שתקבענה.
 • תקופת המבצע – החל מיום שלישי ה-28.12.21 ועד יום שישי ה-31.12.21
 • המבצע תקף בחנויות הרשת ובאתר על הפריטים המשתתפים בקטגוריות הרלבנטיות מקולקציית החורף, לא כולל נעליים, תיקים, משקפיים, תכשיטים, חגורות, או פריטי OUTLET.
 • אין כפל מבצעים והנחות, עד גמר המלאי
 • המתנה תינתן עבור המוצרים המוצגים בחנות או באתר בתקופת המבצע בלבד.
 • מדיניות החלפות וזיכויים  - במידה ובחרה הלקוחה להחזיר מוצר אחד או יותר מההזמנה, לבעלים שמורה הזכות לדרוש את צעיף המתנה חזרה, או לחייב את הלקוחה בעלות המתנה.
 • אחריות – בית האופנה מאיה נגרי לא יהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.